Naš pčelinjak

Pčelinjak je mobilnog tipa, i većina košnica se nalazi na paviljonu (kontejneru) koji je lako prenosiv našim vozilom do najbolje paše. Pčelarimo košnicama tipa LR. Zimovnik pčelinjaka je u Petrovcu na Mlavi, a u toku pčelinje paše košnice selimo, po vrsti paše, na obronke Homoljskih planina u potrazi za dobrim cvetom bagrema, a kasnije i livade na obroncima Homoljskih planina, lipove šume uz obale Dunava, a kasnije i na prostrana banatska polja suncokreta, kako bi pčele dobunile svoje zalihe meda za zimu.

Paviljon sa košnicama u okolini Vršca, na suncokretovoj paši
Bagremova paša
Suncokret u blizini Vršca
Pogled sa pčelinjaka na Dunav, u blizini Donjeg Milanovca
Izrojavanje novih pčelinjih društava
Zimovnik, pčelice su kući i čekaju zimu
Sneg na zimovniku